Co obejmuje stolarka przeciwpożarowa?

stolarka przeciwpozarowa

Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach to kluczowy aspekt zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów. Stolarka przeciwpożarowa jest jednym z głównych elementów, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w przypadku pożaru. W artykule przedstawiamy, co obejmuje stolarka przeciwpożarowa, jakie są jej rodzaje oraz jakie normy regulują jej stosowanie.

Stolarka przeciwpożarowa – niezbędny element ochrony przeciwpożarowej w budynku

Stolarka przeciwpożarowa obejmuje głównie drzwi i okna wykorzystywane w budynkach jako elementy oddzielające pomieszczenia od siebie oraz od ewakuacyjnych korytarzy. Drzwi przeciwpożarowe mają za zadanie zatrzymać płomienie i dym, chroniąc życie osób znajdujących się wewnątrz budynku. Okna przeciwpożarowe natomiast, stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia na zewnątrz obiektu. Wykonane są z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, takich jak stal, aluminium czy szkło hartowane.

Kolejnym elementem stolarki przeciwpożarowej są ściany działowe, które pełnią funkcję oddzielenia poszczególnych stref pożarowych w budynku. Ściany te muszą spełniać określone wymagania związane z odpornością ogniową oraz dymoszczelnością, aby uniemożliwić przenikanie ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń. Konstrukcje stalowe wykorzystywane w budynkach również podlegają rygorystycznym normom przeciwpożarowym, gdyż muszą być odpowiednio chronione przed szybkim nagrzewaniem i utratą nośności pod wpływem temperatury.

W Polsce obowiązują normy określające wymagania dla poszczególnych elementów stolarki przeciwpożarowej. Drzwi, okna oraz ściany działowe są klasyfikowane ze względu na ich odporność ogniową, co jest określane przez skrót EI (odporność ogniowa) lub EW (odporność ogniowa i dymoszczelność). Wartości numerowane przy tych skrótach oznaczają czas trwania odporności w minutach, np. EI30 oznacza drzwi, które wytrzymują ogień przez 30 minut. Aby produkty mogły być stosowane w budynkach, muszą posiadać odpowiednie atesty potwierdzające spełnienie norm, wydawane przez uprawnione jednostki badawcze.

Dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów, warto zainwestować w odpowiednią stolarkę przeciwpożarową. Dzięki niej możemy ograniczyć szkody materialne oraz chronić życie w przypadku pożaru.

Dodaj komentarz