Jak wygląda program przedszkola integracyjnego?

edukacja w przedszkolu

W przedszkolach integracyjnych dzieci zdrowe uczą się obok swoich rówieśników z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki takim placówkom możliwe jest wspólne funkcjonowanie dzieci w różnym wieku i o różnych potrzebach, co pozwala na wzajemną naukę oraz integrację. W artykule opiszemy, jak wygląda program przedszkola integracyjnego oraz omówimy jego zalety.

Czym jest przedszkole integracyjne?

Przedszkole integracyjne na Białołęce o placówka, która przyjmuje dzieci niepełnosprawne oraz sprawne, umożliwiając im wspólną naukę i zabawę. Idea przedszkoli integracyjnych opiera się na włączaniu dzieci z niepełnosprawnościami do społeczności szkolnej, zamiast segregowania ich w odrębnych instytucjach. Ważnym elementem funkcjonowania przedszkoli integracyjnych jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów oraz dostosowanie programu nauczania do ich możliwości.

II. Program przedszkola integracyjnego

Program przedszkola integracyjnego obejmuje wszystkie podstawowe elementy edukacji przedszkolnej, takie jak nauka czytania, pisania czy liczenia. Dodatkowo jednak uwzględnia potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowując metody i formy pracy w taki sposób, aby umożliwić im możliwie pełne uczestnictwo. Program obejmuje następujące aspekty:

1. Ogólny rozwój dziecka

– wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego oraz fizycznego dziecka;

– zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie;

– rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętności współpracy z innymi.

2. Włączanie dzieci z niepełnosprawnościami

– dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami;

– wspieranie uczestnictwa tych dzieci we wszystkich aspektach życia przedszkolnego;

– eliminowanie barier komunikacyjnych, edukacyjnych oraz fizycznych.

3. Terapia i rehabilitacja

– pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna;

– zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

4. Współpraca z rodzicami

– budowanie relacji opartych na zaufaniu i współdziałaniu z rodzicami;

– informowanie rodziców o postępach dziecka oraz wspólnie podejmowanych decyzjach;

– organizowanie spotkań i warsztatów edukacyjnych dla rodziców. Polecanym przedszkolem integracyjnym, jest przedszkole Bajka.

Dodaj komentarz