Czym jest oznakowanie poziome? Rodzaje oznakowania poziomego

Znaki poziome to powszechnie stosowane oznaczenia, które mają nie tylko ułatwiać poruszanie się na drogach, ale i zwiększać bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Często stanowią uzupełnienie znaków pionowych, lecz ich znacznie jest znacznie większe, dlatego warto je dokładniej omówić.

Co to jest oznakowanie poziome?

Są to znaki umieszczane na nawierzchni dróg. Występują w postaci linii, symboli lub napisów. Często stanowią powtórzenie znaków pionowych. Mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo na drodze, ponieważ wskazują, jak należy się poruszać, aby uniknąć zderzenia czy wypadku. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że oznakowanie poziome może wykonać firma z uprawnieniami, jak unistop.pl, co zapewnia prawidłową organizację ruchu i co za tym idzie, bezpieczeństwo. Najczęściej spotykanymi znakami poziomymi są linie prowadzące, malowane wzdłuż drogi tak, aby wyznaczały pasy ruchu, oddzielały pobocze od jezdni czy pokazywały zmianę kierunku jazdy.

Jakie rodzaje oznakowania poziomego?

Oznakowanie poziome dzieli się ze względu na ich znaczenie, kształt oraz funkcję.

Do najbardziej charakterystycznych znaków poziomych należą:

  • znaki podłużne– linie na jezdni, pojedyncze lub podwójne, ciągłe, przerywane,
  • znaki poprzeczne – oznaczające strefę dla pieszych lub miejsce, w którym należy się zatrzymać,
  • znaki kierunkowe – wskazujące dowolny kierunek jazdy z danego pasa oraz nakazujące zjechanie z zajmowanego pasa ruchu,
  • znaki uzupełniające – umieszczane są na drogach, chodnikach, miejscach postojowych, przez co występują pod wieloma kształtami i symbolami, np. koperta, rower, napisy „bus” lub „dzieci”, trójkąt podporządkowania czy linia wyznaczającą przystanek autobusowy,
  • punktowe elementy odblaskowe – mogą występować jako samodzielny znak lub być uzupełnieniem znaków podłużnych, lub poprzecznych.

Zatem oznakowanie poziome może pełnić funkcję ostrzegającą, nakazującą, zakazującą oraz prowadzącą. Wyznacza nie tylko pasy na jezdni, ale także informuje o rozmieszczeniu i usytuowaniu miejsc parkingowych. To właśnie oznakowanie poziome wyznacza granicę między jednym a drugim miejscem oraz informuje o tych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, dysponujących stosowne uprawnienia.

Jeżeli znaki poziome znajdują się danym miejscu na stałe, wówczas malowane są białą farbą. W sytuacji, jeśli stanowią oznaczenie tymczasowe, naklejane są w postaci specjalnych żółtych taśm.

Gdzie oznakowanie poziome?

Nie jest powiedziane, że oznakowanie poziome musi występować na każdej drodze. Znaki poziome malowane są na całej długości dróg krajowych oraz wojewódzkich, pod warunkiem, że szerokość jezdni przekracza 6 m. Tego typu oznaczenia muszą znajdować się również na odcinkach uznawanych za niebezpieczne, tzn. na przejazdach tramwajowych i kolejowych, skrzyżowaniach, w tunelach oraz na przejściach dla pieszych.

Reasumując, oznakowanie poziome jest kluczowe dla sprawnej organizacji ruchu drogowego oraz dla bezpieczeństwa jego uczestników. Warto o tym pamiętać, gdyż bardzo często lekceważy się takie znaki, podczas gdy mogą one informować o niebezpiecznym odcinku drogi.

Dodaj komentarz