Dystrybucja oleju rafinowanego – jak wygląda w praktyce?

olej rafinowany

Wielu osobom wydaje się, że dystrybucja oleju rafinowanego jest prosta i przebiega podobnie, jak w wypadku wielu innych produktów spożywczych. Tak jednak nie jest, gdyż olej zaliczamy do towarów wrażliwych. Jak więc w praktyce wygląda dystrybucja oleju rafinowanego i jaką drogę przebywa olej do powstania na półkę sklepową.

W czym dystrybucja oleju rafinowanego różni się od innych produktów spożywczych?

Pierwsza rzecz, która sprawia, że dystrybucja oleju rafinowanego różni się od dystrybucji innych produktów spożywczych, to fakt jak klasyfikowany jest olej rafinowany. Jest on tak zwanym towarem wrażliwym, przez co podlega on pod przepisy pakietu przewozowego. To z kolei rodzi pewne problemy podczas jego dystrybucji.

Zanim sprzedaż oleju słonecznikowego po rafinacji będzie możliwa musi on trafić do sklepów. Cały proces transportu musi jednak być dokładnie monitorowany. Powód jest niezwykle prosty. Estry metylowe i etylowe kwasów tłuszczowych w oleju mogą być wykorzystane do produkcji nielegalnych biopaliw. Ponadto olej zalicza się do towarów, które są szczególnie wrażliwe na wyłudzenia podatku VAT. Z tego powodu dystrybucja musi być prowadzona z wykorzystaniem systemu SENT.

Kiedy konieczne jest monitorowanie transportu podczas dystrybucji oleju rafinowanego?

Oczywiście zastosowanie systemu monitorowania drogowego towarów nie jest konieczne w wypadku każdego transportu oleju rafinowanego. Konieczność użycia systemu SENT dotyczy przesyłek z olejem, których masa brutto przekracza 500 kilogramów, bądź objętość przekracza 500 litrów. Dodatkowo system ten musi zostać zastosowany, gdy olej przewożony jest z pomocą pojemników o masie większej niż 26 kilogramów lub objętości przekraczającej 26 litrów.

Podczas dystrybucji oleju wykorzystuje się więc nadajniki GPS, które są zarejestrowane w systemie SENT. Towar musi być monitorowany przez cały okres jego pobytu w Polsce i nadajnik można wyłączyć dopiero po przekroczeniu granicy innego kraju, a jeśli olej trafia do Polski, to nadajnik musi zostać uruchomiony niezwłocznie po wjechaniu do Polski.

Dodaj komentarz