Kiedy w ramach usług geodezyjnych wykonuje się podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to proces, który może być konieczny w różnych sytuacjach, takich jak sprzedaż, dziedziczenie, czy decyzje administracyjne. Geodezja odgrywa kluczową rolę w tym procesie, zapewniając dokładne pomiary i dokumentację niezbędną do legalnego podziału terenu. W niniejszym artykule omówimy trzy główne sytuacje, w których dochodzi do podziału nieruchomości oraz jak przebiega ta procedura w praktyce.

Sprzedaż części nieruchomości

W przypadku sprzedaży części nieruchomości, właściciel musi podzielić teren na nowe działki, które będą sprzedawane jako odrębne jednostki. Każda z tych działek musi być opisana w dokumencie geodezyjnym zwanym mapą do celów prawnych. Geodeta np. z Podzialka-geodezja.pl przygotowuje tę mapę na podstawie wcześniejszych pomiarów i danych geodezyjnych dotyczących danej nieruchomości. Wykonanie tego rodzaju mapy jest niezbędne do uzyskania zgody na podział nieruchomości przez organ administracyjny oraz dla prawidłowego przeprowadzenia transakcji sprzedaży.

Dziedziczenie nieruchomości

Inną sytuacją, kiedy dochodzi do podziału nieruchomości, jest dziedziczenie. Jeśli spadkobiercy mają wspólnie dziedziczyć nieruchomość, często decydują się na podział terenu na odrębne działki, które będą do nich należeć. W tym celu geodeta przygotowuje mapę podziałową, która zawiera informacje o powierzchni każdej z nowych działek oraz ich granicach. Ta mapa stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego podziału nieruchomości, na mocy którego następuje przekazanie własności poszczególnym spadkobiercom.

Decyzje administracyjne

Podział nieruchomości może być także wynikiem decyzji administracyjnych, takich jak wydzielanie gruntów pod inwestycje publiczne czy zmiana planów zagospodarowania przestrzennego. W takich przypadkach organy administracji publicznej mogą zlecić geodetom wykonanie tzw. podziału administracyjnego. Celem tej procedury jest ustanowienie nowych granic nieruchomości i określenie jej przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, usługi geodezyjne są niezbędne w procesie podziału nieruchomości. Geodeta opracowuje mapy do celów prawnych lub mapy podziałowe, które służą jako podstawa dla właściwych dokumentów prawnych. Niezależnie od tego, czy przyczyną podziału nieruchomości jest sprzedaż, dziedziczenie, czy decyzje administracyjne, warto zwrócić się do profesjonalisty, aby mieć pewność, że proces przebiegnie zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodaj komentarz